Tarieven en vergoeding

 

Tarieven kind en ouder

Tarieven per oktober 2023

1e consult:     90,00 Euro    ~ 75 min.    

2e en meer:   75 Euro    ~ 60 min. 

Wanneer u bekent bent bij kind en ouder en de periode tussen een nieuwe aanmelding langer is dan 6 maanden, zal het tarief van een 1e consult gelden.

De tarieven zullen ieder jaar in september worden herzien en opnieuw worden vastgesteld naar aanleiding van inflatie en bedrijfskosten.                                                                                                                                

Mocht u genoodzaakt zijn (tijdelijk) aan huis behandelt te willen worden, dan is dit in overleg mogelijk. Hiervoor zal 10 Euro extra per behandeling in rekening worden gebracht.

Mocht u twijfelen of acupunctuur iets voor u of uw kind is, dan kunt u ook een kennismakingsgesprek plannen. We nemen dan uw vragen en wensen door en kijken met elkaar of een behandeling passend is. De kosten bedragen 40 Euro (15 min.).


Betaling verloopt na afloop van de behandeling. U ontvangt een factuur per e-mail die u kunt gebruiken om in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Het verschuldigde bedrag dient binnen 5 werkdagen overgemaakt te zijn.

Kosteloos annuleren kan tot 48 uur vóór de afspraak per e-mail.


Vergoeding acupunctuur zorgverzekering  

De vergoeding voor alternatieve geneeswijzen zoals acupunctuur zit helaas niet in de basisverzekering. Wel vergoedt een groot deel van de aanvullende verzekeringen een deel van de kosten. Omdat acupunctuur niet uit de basisverzekering wordt vergoed, maar vanuit de aanvullende verzekering,  gaat het niet ten koste van uw eigen risico.

De meeste zorgverzekeraars eisen een aansluiting bij een organisatie om voor vergoeding in aanmerking te komen. Vanwege mijn fysiotherapeutische achtergrond ben ik aangesloten bij de NVA. Deze vereniging zorgt dat ik aangesloten ben bij de KAB-koepel en dat er gewerkt wordt volgens de PLATO- normen.

Vergoedingenoverzicht 

Vergoedingsoverzicht 2024


Relatienummers

K.V.K: 80214444

NVA: D 2718

AGB code zorgverlener: 90107585
AGB code onderneming: 90068148

Rekening nummer: NL 23ABNA0882977857

BTW-id: NL003411946B43


Klachtenregeling

Als praktiserend lid van de NVA ben ik voor de werkzaamheden als acupuncturist, aangesloten bij de Geschilleninstantie Stichting Zorggeschil. Deze geschilleninstantie is erkend door het Ministerie van VWS. Daarmee voldoe ik aan een van de eisen van de Wkkgz, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Mocht u een klacht hebben, kijk dan op: Klachtenprocedure